English Home > About Us > Board Members

Board Members (As of July 20, 2019)

Directors

Chairman of the Board Yoshio Sato *
Director Masahiro Hashimoto *
Hidenori Shinohara *
Masahito Fujito  *
Kenichi Nagataki
Outside Director Toru Yamashita
Kazuaki Kama
Kimitaka Mori
Toshiko Katayama
Masaaki Oka
Kenzo Yamamoto

Executive Officers, as defined in the Companies Act

Representative Executive Officer Yoshio Sato *
President & Chief Executive Officer
(Representative Executive Officer)
Masahiro Hashimoto *
Deputy President & Executive Officer
(Representative Executive Officer)
Hidenori Shinohara *
Senior Managing Executive Officer
(Representative Executive Officer)
Masahito Fujito  *
Senior Managing Executive Officer Hideharu Matsumoto
Managing Executive Officer Shinzo Kono
Hideyuki Sumi
Masashi Sakai
Takeshi Eimori
Iwao Matsumoto
Yukinori Takada
Hirokazu Kitagoshi
Kazuhiko Kusaka

Executive Officers, as defined in our internal regulations

Managing Executive Officer Hiroshi Yonebayashi
Katsunori Hirai
Hideki Oyama
Yasuo Kobayashi
Tatsuya Yuri
Senior Executive Officer Fumihiko Komatsu
Hideo Fuji
Toyoki Iwai
Executive Officer Kazuhiko Arai
Yoshihiro Nakano
Makoto Matsumoto
Ichiryu Kawai
Toru Shiomitsu
Kiyoshi Horie
Tatsuro Nakanishi
Makoto Kayama
Fumito Fujimoto
Satoshi Sadanaga
Satoshi Mouri
Atsushi Hashimoto
The designation of committee members and the Chairman of each committee are as follows:
  Nominating Committee :
    Toru Yamashita (Chairman), Toshiko Katayama, Kenzo Yamamoto, Yoshio Sato and Masahiro Hashimoto
  Audit Committee :
    Kazuaki Kama (Chairman), Kimitaka Mori, Masaaki Oka and Kenichi Nagataki
  Compensation Committee :
    Toru Yamashita (Chairman), Toshiko Katayama, Kenzo Yamamoto, Yoshio Sato and Masahiro Hashimoto


Page Top