English Home > About Us > Board Members

Board Members (As of April 1, 2018)

Directors

Chairman of the Board Yoshio Sato *
Director Masahiro Hashimoto *
Yukio Noro *
Masaya Honjo
Hidenori Shinohara *
Outside Director Tohru Motobayashi
Masami Ohinata
Toru Yamashita
Kimitoshi Yabuki
Kazuaki Kama
Kimitaka Mori

Executive Officers, as defined in the Companies Act

Representative Executive Officer Yoshio Sato *
President & Chief Executive Officer
(Representative Executive Officer)
Masahiro Hashimoto *
Senior Managing Executive Officer
(Representative Executive Officer)
Yukio Noro  *
Hidenori Shinohara *
Senior Managing Executive Officer Masahito Fujito
Toshimatsu Araki
Managing Executive Officer Hisato Kogawa
Shinzo Kono
Hideharu Matsumoto
Kenichi Nagataki
Hideyuki Sumi
Katsunobu Fujiyama
Masashi Sakai
Takeshi Eimori

Executive Officers, as defined in our internal regulations

Managing Executive Officer Kazunori Suguru
Hiroshi Yonebayashi
Hirokazu Kitagoshi
Katsunori Hirai
Senior Executive Officer Iwao Matsumoto
Hideki Oyama
Kazuhiko Kusaka
Yukinori Takada
Executive Officer Keiko Matsumoto
Yasuo Kobayashi
Fumihiko Komatsu
Tatsuya Yuri
Hideo Fuji
Kazuhiko Arai
Yoshihiro Nakano
Makoto Matsumoto
Ichiryu Kawai
Toru Shiomitsu
Kiyoshi Horie
Toyoki Iwai
The designation of committee members and the Chairman of each committee are as follows:
  Nominating Committee :
    Toru Yamashita (Chairman), Masami Ohinata, Kimitoshi Yabuki, Yoshio Sato and Masahiro Hashimoto
  Audit Committee :
    Tohru Motobayashi (Chairman), Kazuaki Kama, Kimitaka Mori and Masaya Honjo
  Compensation Committee :
    Toru Yamashita (Chairman), Masami Ohinata, Kimitoshi Yabuki, Yoshio Sato and Masahiro Hashimoto


Page Top