SUMITOMO LIFE

English Home > About Us > Board Members

Board Members (As of July 2, 2020)

Directors

Chairman of the Board Yoshio Sato *
Director Masahiro Hashimoto *
Hidenori Shinohara *
Masahito Fujito  *
Kenichi Nagataki
Outside Director Toru Yamashita
Kazuaki Kama
Kimitaka Mori
Toshiko Katayama
Masaaki Oka
Kenzo Yamamoto

Executive Officers, as defined in the Companies Act

Representative Executive Officer Yoshio Sato *
President & Chief Executive Officer
Representative Executive Officer
Masahiro Hashimoto *
Deputy President & Executive Officer
Representative Executive Officer
Hidenori Shinohara *
Masahito Fujito  *
Senior Managing Executive Officer Hideharu Matsumoto
Managing Executive Officer
Hideyuki Sumi
Takeshi Eimori
Iwao Matsumoto
Yukinori Takada
Hirokazu Kitagoshi
Kazuhiko Kusaka
Tatsuya Yuri
Toyoki Iwai

Executive Officers, as defined in our internal regulations

 Managing Executive Officer
Katsunori Hirai
Hideki Oyama
Yasuo Kobayashi
Fumihiko Komatsu
Hideo Fuji
Kiyoshi Horie
Senior Executive Officer
Kazuhiko Arai
Yoshihiro Nakano
Makoto Matsumoto
Ichiryu Kawai
Toru Shiomitsu
Executive Officer
Tatsuro Nakanishi
Makoto Kayama
Fumito Fujimoto
Satoshi Sadanaga
Satoshi Mouri
Atsushi Hashimoto
Muneo Sasagawa
Hiroki Fujimoto
Masateru Matsuyama
Keisuke Terasaki
Nobuji Takao
Katsusuke Nagahashi
Kentaro Tsukamoto

The designation of committee members and the Chairman of each committee are as follows:
  Nominating Committee :
    Toru Yamashita (Chairman), Toshiko Katayama, Kenzo Yamamoto, Yoshio Sato and Masahiro Hashimoto
  Audit Committee :
    Kazuaki Kama (Chairman), Kimitaka Mori, Masaaki Oka and Kenichi Nagataki
  Compensation Committee :
    Toru Yamashita (Chairman), Toshiko Katayama, Kenzo Yamamoto, Yoshio Sato and Masahiro Hashimoto