SUMITOMO LIFE

English Home > About Us > Board Members

Board Members (As of April 1, 2024)

Directors

Chairman of the Board Masahiro Hashimoto *
Director
Yukinori Takada * 
Hideyuki Sumi * 
Takeshi Eimori *
Tatsuya Yuri


Outside Director


Kimitaka Mori
Toshiko Katayama
Kenzo Yamamoto
Touko Shirakawa
Shigeru Ishii
Mitsuyoshi Kobayashi

Executive Officers, as defined in the Companies Act

Representative Executive Officer Masahiro Hashimoto *
President & Chief Executive Officer
Representative Executive Officer
Yukinori Takada *           
Deputy President & Executive Officer
Representative Executive Officer
Hideyuki Sumi * 
Senior Managing Executive Officer
Representative Executive Officer 
Takeshi Eimori *
Senior Managing Executive Officer
Iwao Matsumoto
Kiyoshi Horie
Makoto Matsumoto

Managing Executive Officer
Toyoki Iwai
Toru Shiomitsu
Hideo Fuji
Makoto Kayama
Nobuji Takao
Atsushi Hashimoto
Keisuke Terasaki
Kensei Kawaguchi

Executive Officers, as defined in our internal regulations

 Managing Executive OfficerIchiryu Kawai
Yoshihiro Nakano
Satoshi Sadanaga
Satoshi Mouri
Yoshiro Kazama
Fumito Fujimoto
Hiroki Fujimoto
Masateru Matsuyama
Nobukazu Yoshihara
Senior Executive Officer
Tatsuro Nakanishi
Muneo Sasagawa
Katsusuke Nagahashi
Kentaro Tsukamoto
Takumi Ishihara
Keiji Sano
Hiromi Yamamoto
Toshio Fujimura
Motohiro Hayakawa
Toshikazu Anbo
Takeshi Nakayama


Executive OfficerYukiko Chiba
Koichi Takenaka
Yoshiharu Nagasawa
Tatsuo Hori
Yoichi Nomura
Takae Morishita
Kenichi Aso
Ikuo Kudoh
Munenori Ueda
Masashi Kakihara
Naoto Oda

Executive Fellow

Executive Fellow
Tetsuyuki Yamada                
Kazuyoshi Kishi

The designation of committee members and the Chairman of each committee are as follows:
  Nominating Committee :
    Kenzo Yamamoto (Chairman), Touko Shirakawa, Mitsuyoshi Kobayashi, Masahiro Hashimoto and Yukinori Takada
  Audit Committee :
    Kimitaka Mori (Chairman), Toshiko Katayama, Shigeru Ishii and Tatsuya Yuri
  Compensation Committee :
    Kenzo Yamamoto (Chairman), Touko Shirakawa, Mitsuyoshi Kobayashi, Masahiro Hashimoto and Yukinori Takada